OFFROAD 4x4 E-SHOP - HUMMER H1 - HMMWV - HUMVEE

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré NOVÉ zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.Vyjímku tvoří zboží označené , prodávané v sekci ˇBAZARˇ  a ´HUMMER BAZAR´ toto zboží je vždy prodáváno jako bazarové-použité a to i v případě nového zboží.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci :

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží :

 1. Při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené při použití Internetu má spotřebitel zákonné právo dle §53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.) odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud spotřebitel využije shora uvedeného práva dodávku vrátit, může tak učinit zasláním nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu s originálem daňového dokladu zpět v uvedené lhůtě na adresu : Offroad centrum Karlovy Vary s.r.o., Nová Víska če2,Stružná 36471. Po převzetí vráceného zboží poukáže Prodávající kupní cenu za zboží  zpět spotřebiteli předem dohodnutým způsobem /převodem na účet, složenkou/. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 
 2. V případě neshod o dodržení zákonné 14 denní lhůty na vrácení zboží spočívá důkazní břemeno data případného odeslání na Kupujícím
 3. Při zasílání zboží zpět, je v zájmu Spotřebitele, aby takovéto zboží pojistil pro případ poškození či ztráty na adekvátní částku. Pokud tomuto tak nebude a zboží se vrátí poškozené, nelze vyplatit částku za navrácené zboží!!